PODD & SAMARBETEN


Begjuta AB samarbetar gärna med andra företag och organisationer för att bidra till ökad kunskap och utveckling inom offentlig miljö/grönytesektorn och begravningsverksamheten. 


Tillsammans med Solhaga konsult AB driver Begjuta AB Begravningspodden. 


Begravningspodden verkar för att vara ”för branschen, av branschen”. Kunskap, inspiration och nyfikenhet i begravningsverksamhetens mångsidighet. Poddavsnitten finns att lyssna till och prenumerera på "där poddar finns" och via hemsidan Begravningspodden.se I avsnitten samtalar vi om gravskick, krav på gravkartor, vård- och underhållsplaner, skötsel och förvaltningar av kyrkogårdar i en tid med många förändringar och nya krav.Solhaga konsult AB, Jessica Magnusson

Sedan ett antal år tillbaka har jag kommit i kontakt med Jessica Magnusson på Solhaga konsult AB. Hennes passion och glädje för att skapa användbara digitala gravkartor till kyrkogårdsförvaltningar smittar av sig.

Jag vill påstå att hon är Sveriges ledande person inom området att bistå kyrkogårdsförvaltningar med att ta fram gravkartor och dra nytta av användningsområderna i de digitala verktygen för förvaltningarna. Jessica Magnusson har också varit med i framtagandet av BAMBI ett digitalt verktyg för vård- och underhållsplaner. 

Länk till Solhaga konsult AB