TRÄD OCH VEGETATION


Dags att revidera er gamla trädplan? Upprätta ny trädplan? Vi har bytt personal och vet inte hur vegetationen hos oss ska skötas? 

Begjuta AB erbjuder er träd- och vegetationsinventeringar som resulterar i nya eller reviderade träd(vårds)planer och/eller skötselplaner.
Både inventeringar och riskbedömningar görs enligt ”standard för trädinventering i urban miljö” och svensk standard för trädvård.


  • Träd(vårds)planer med trädinventering och riskbedömning
  • Vegetationsplaner
  • Skötselplaner
  • Utbildning/Handledning på plats i skötsel och restaurering av befintliga anläggningarBegjuta AB är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboiculture).
På föreningens hemsida finns information om aktuell lagstiftning och standarder kring träd
samt flera informationsbroschyrer som allmänt beskriver träds behov. 
Exempel på utförda projekt: