Ditt stöd i utvecklings- och analysarbete av offentlig utemiljö


Begravningsverksamhet


Behövs verksamhetsutveckling inom samhällsfunktionen begravningsverksamhet?
Eftersom samhället som helhet förändras i hög takt ställer det också krav på den verksamhet som bedrivits dag ut och dag in i hundratals, ja tusentals år. En verksamhet som vi till vardags som privatpersoner knappt vill prata om.


Läs mer här om vad verksamhetsutveckling för den enskilda begravningshuvudmannen kan handla om.


Träd, Vegetation, Skötsel


Begjuta AB erbjuder träd- och vegetationsinventeringar.


Träd- och vegetationsinventeringar som resulterar i nya eller reviderade träd(vårds)planer och/eller skötselplaner. Både inventeringar och riskbedömningar görs enligt ”standard för trädinventering i urban miljö” och svensk standard för trädvård.


Var kan vi plantera nya träd? Träd bidrar med många ekosystemtjänster och är därför viktiga i vår livsmiljö. Ta hjälp och stöd i att identifiera var nya träd kan planteras.Parkförvaltning,

Fastighetsbolag


Produktionsplanering, effektivisering, exploatering, grönstruktur, bostadsgårdar, offentliga vegetationsmiljöer, vitalitets och riskbedömningar av träd.

Begjuta AB kan erbjuda er stöd i allt från projekteringar, inventeringar, anläggningskontroller, till analyser av er verksamhet.


Kundanpassade utbildningar/workshops/handledning för personal inom grönytesektorn.


Gestaltning


Gestaltningsuppdrag för kyrkogårdar, kommunala ytor, fastighetsbolag. Uppdragen kan omfatta allt från nya entréplanteringar, omgestaltningar av vegetationsytor i trafikmiljöer eller skolgårdar, till askgravplatser. Växtförslag tas också fram och beställningsunderlag om så önskas.


För askgravplatser och gravkvarter kan förutom gestaltning, gravkartering och växtval även villkor, behovs- och kostnadskalkyler samt förutsättningar för administration av respektive typ av gravskick tas fram.


Exempel på utförda projekt finns nu som bildgalleri på sidorna: 

Nyheter & publiceringar


Här återfinner du länkar till artiklar och publikationer som jag skrivit.Följ gärna Begjuta AB på instagram.2022


Intressanta projekt i olika former rullar på. Allt från lokala askgravplatser, trädplaner, vård- och underhållsplan för kyrkogård till  verksamhetsanalyser hos större kyrkogårds- förvaltning. 


Följ vad som händer via Instagramkontot @begjuta,  flödet kan följas här på hemsidan. Följ även Begravningspodden på Instagram, facebook eller via begravningspodden.se
Följ @Begjuta på Instagram

2020


Begravningspodden med kunskap, inspiration, nyfikenhet och goda exempel för dig som är yrkesverksam, förtroendevald och studerande inom begravningsverksamheten.


 

Följ begravningspodden i sociala medier och på hemsidan

begravningspodden.se

2020


Vilket år det har varit! Stora förändringar i samhället har skett och under tiden har Begjuta AB gjort sitt första år. 


Projekten har varit och är:


- Trädplaner, trädinventeringar

- Arbetsvolymsmätningar

- Gestaltningar av askgravplatser, kistlund och restaurering av minneslundar

- Upprättande av riktlinjer för begravningsverksamheten

- Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster resp. mindre entreprenader,

- Projektledning/beställarstöd kring utredningar respektive mindre entreprenader

- Mentorskap

- Gravbehovskalkyler 


Under 2021 väntar ytterligare projekt på projektledning och upprättande av vård- & underhållsplan. 
Växtbäddar för träd i gatumiljö


Inom min tjänst som forskartrainee hade jag uppdraget att analysera några av Stockholm stads växtbäddar genom tillväxtmätningar av träden.


Rapporten återfinns här