Josefine Pettersson Olsson

Josefine har under elva år arbetat vid kyrkogårdsförvaltningen i Ljungby pastorat. Sedan 2017 med fokus på verksamhetsutveckling och projektledning av bl.a.: 

  • gravadminstration med samverkansfunktion och
  • konvertering av gravböcker, gravkartor. 
  • trädinventeringar, trädplaner och flertal planteringsprojekt
  • dokumentation och inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser
  • utveckling av Begravningsmuseets digitala utställning


Under tidigare år med fullt ansvar för hela kyrkogårdsförvaltningens verksamhet inkl. ekonomi, personal och begravningsmuseum. 


Josefine har även arbetat som markprojektör hos Norconsult AB och forskartrainee vid SLU. Josefine har en utbildningsbakgrund med landskapsingenjörsexamen (tekn. mag.) från SLU samt fristående kurser inom ekonomi och GIS. Utöver det ett antal branschspecifika fortutbildningar. 


Unikt för Josefine och Begjuta AB är mixen av kompetens och erfarenhet inom träd, vegetation, mark, projektering och kyrkogårdsförvaltning med tillhörande lagstiftning, särredovisningskrav, kulturhistoria och administration. 


Sedan december 2020 driver Josefine också Begravningspodden tillsammans med Jessica Magnusson. Där kunskap och inspiration kring begravningsverksamheten och dess förvaltande av kyrkogårdar är i fokus tillsammans med gäster. 


Varmt välkommen att kontakta mig.