Josefine Pettersson Olsson

Begjuta AB startades upp 2020 och har sedan dess bistått ett antal begravningshuvudmän med specialisttjänster inom kyrkogårdsförvaltning och trädfrågor. Flertal av utförda och pågående projekt är långa utrednings- och analysprojekt. Flera av gestaltningsprojekten har utvecklats till att bistå beställaren med upphandling och projektledning genom anläggningsfasen.


Unikt för Josefine och Begjuta AB är mixen av kompetens och erfarenhet inom träd, vegetation, mark, projektering och kyrkogårdsförvaltning med tillhörande lagstiftning, särredovisningskrav, kulturhistoria och administration. 


Josefine har en bakgrund från att under elva år arbetat vid kyrkogårdsförvaltningen i Ljungby pastorat. Inledningsvis som kyrkogårdschef med fullt ansvar för hela kyrkogårdsförvaltningens verksamhet inkl. ekonomi, personal och begravningsmuseum. Efter att ha drivit igenom en omorganisation arbetade hon med fokus på verksamhetsutveckling och projektledning av:

  • gravadminstration med samverkansfunktion
  • konvertering av gravböcker, gravkartor. 
  • trädinventeringar, trädplaner och flertal planteringsprojekt
  • dokumentation och inventeringar av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser
  • utveckling av Begravningsmuseets digitala utställning


Josefine har även arbetat som markprojektör hos Norconsult AB och forskartrainee vid SLU. Josefine har en utbildningsbakgrund med landskapsingenjörsexamen (tekn. mag.) från SLU samt fristående kurser inom ekonomi och GIS. Utöver det ett antal branschspecifika fortutbildningar. 


Sedan december 2020 driver Josefine också Begravningspodden tillsammans med Jessica Magnusson. Där kunskap och inspiration kring begravningsverksamheten och dess förvaltande av kyrkogårdar är i fokus tillsammans med gäster. 


Varmt välkommen att kontakta Begjuta AB och Josefine.