FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Med uppstart mitt i en pandemi så är denna del av företagets tjänster under utveckling. Kontakta mig gärna om du har en idé eller ett behov av föreläsning.


Genomförda föreläsningar: 

 • Samverkan i begravningsverksamheten, Acama, 2021
 • Träden i staden och på kyrkogården, Begravningspodden #20
 • Kulturhistorisk inventering av gravplatser och lite trädinfo, Sunnerbo-Allbo vaktmästarträff, 2022

 • Att vara begravningshuvudman / nytt kyrkoråd, 2022


Ett urval av genomförda workshops inom projekt: 

 • Varför ska en arbetsvolymsmätning genomföras och vilken arbetsuppgift hör till vilken verksamhet
 • Arbetslagets(ens) behov och utmaningar tas fram genom SWOT-analys.
 • Lokalbehovsanalys, framtagning av kyrkogårdsförvaltningens behov av lokaler och funktioner.
 • Studieresa till kyrkogårdar i Köpenhamn, på uppdrag av församling och i samarbete med samarbetspartners, 2022


Möjliga föreläsningsteman:

 • Grundläggande kunskap för kyrkogårdspersonal och förtroendevalda om att genomföra anläggningsentreprenader,
  vad innebär ÄTA, AMA, AB, ABT och andra begrepp när en entreprenad ska genomföras. 
 • Grundläggande trädkunskap för erhålla ett hållbart trädkapital på kyrkogården.
 • Kyrkogårdarnas utveckling och begravningshistoria i Sverige, miljöer och seder som följer tidens trender.


Exempel på utförda projekt: