Begjuta AB

Ditt stöd i utveckling och analysarbete av offentliga miljöer.

Tjänster


Begjuta AB erbjuder kompletta Landskaps- och kyrkogårdsingenjörstjänster inom offentlig miljö.Begravningsverksamhet


Behövs verksamhetsutveckling inom samhällsfunktionen begravningsverksamhet?
Eftersom samhället som helhet förändras i hög takt ställer det också krav på den verksamhet som bedrivits dag ut och dag in i hundratals, ja tusentals år. En verksamhet som vi till vardags som privatpersoner knappt vill prata om.


Läs mer här om vad verksamhetsutveckling kan för den enskilda begravningshuvudmannen kan handla om.


Träd, Vegetation, Skötsel


Begjuta AB erbjuder träd- och vegetationsinventeringar.


Träd- och vegetationsinventeringar som resulterar i nya eller reviderade träd(vårds)planer och/eller skötselplaner. Både inventeringar och riskbedömningar görs enligt ”standard för trädinventering i urban miljö” och svensk standard för trädvård.Parkförvaltning,

Fastighetsbolag


Produktionsplanering, effektivisering, exploatering, grönstruktur, bostadsgårdar, offentliga vegetationsmiljöer, vitalitets och riskbedömningar av träd.

Begjuta AB kan erbjuda er stöd i allt från projekteringar, inventeringar, anläggningskontroller, till analyser av er verksamhet.


Kundanpassade utbildningar/workshops/handledning för personal inom grönytesektorn.


Gestaltning


Gestaltningsuppdrag för kyrkogårdar, kommunala ytor, fastighetsbolag. Uppdragen kan omfatta allt från nya entréplanteringar, omgestaltningar av vegetationsytor i trafikmiljöer eller skolgårdar, till askgravplatser. Växtförslag tas också fram och beställningsunderlag om så önskas.


För askgravplatser och gravkvarter kan förutom gestaltning, gravkartering och växtval även villkor, behovs- och kostnadskalkyler samt förutsättningar för administration av respektive typ av gravskick tas fram.


Den här hemsidan använder cookies för att analysera trafik. IP-anonymisering är aktiverad vilket innebär att ingen blir spårbar. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Jag godkänner